Nyhetsarkiv

 • VI HAR NYTT TELEFON NUMMER

  Vi har fått nytt telefon nr. til barnehagen vår.

  Avdeling Skogstroll mobil: 90 57 92 87.
  Avdeling Småtroll mobil: 90 56 55 27.

  Kontoret (styrer) mobil: 48 19 77 54.

 • INFORMASJONSFILM

  Her er en informasjonsfilm om NLM- barnehagene.

 • SØKE OM BARNEHAGEPLASS

  Trenger dere barnehageplass er søknadsfristen 1. mars 2019.

 • Er du bekymret for barnet ditt?

  Er du bekymret for barnet ditt og usikker på om barnet ditt trenger hjelp?
  Dersom du er bekymret for barnet ditt, bør du først og fremst ta kontakt med pedagogisk leder og/eller styrer i barnehagen. Spør om en samtale der du kan få luftet de bekymringene du har og be om råd for hva du bør gjøre videre.

 • Planleggingsdager våren 2019

  • Onsdag 02.01.19
  • Fredag 31.05.19
  • Tirsdag 11.06.19.
  Da er barnehagen stengt

 • VELKOMMEN TIL FREDLY BARNEHAGE

  Fredly barnehage har 2 avdelinger, en småbarnsavdeling med barn fra 1- 2 år, og en stor avdeling for barn fra 3- 6 år.