VELKOMMEN TIL FREDLY BARNEHAGE

Fredly barnehage har 2 avdelinger, en småbarnsavdeling med barn fra 1- 2 år, og en stor avdeling for barn fra 3- 6 år.

Fredly barnehage er knyttet til et aksjeselskap som Misjonssambandet har opprettet, NLM- barnehagene AS. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager og kristen formålsparagraf, og jobber ut fra Rammeplan for barnehager (2017). NLM- barnehagene drives non- profitt. Det er totalt 33 barnehager i NLM- barnehagene AS.