ÅRSPLAN 2020- 2021

Her er årsplanen vår for Fredly barnehage barnehageåret 2020- 2021. Årsplanen er forankret i Lov om barnehager og Rammeplanen (2017).

NYTTIG Å VITE 2020- 2021

NYTTIG Å VITE er et hefte til foreldrene med nyttig informasjon om barnehagen vår. Temaer som tilvenning, bursdager, foreldrebetaling og mye mer.

Nyheter