Kontakt

VI HAR FÅTT NYE TELEFON NR I BARNEHAGEN VÅR.

Mobil kontoret (styrer, Turid Stavnes): 48 19 77 54.

Avdeling Skogstroll mobil: 90 57 92 87.

Avdeling Småtroll mobil: 90 56 55 27.

Besøksadresse

NLM Barnehagene, avdeling Fredly
Gurannveien 3
3080 Holmestrand

Postadresse

NLM Barnehagene, avdeling Fredly
Gurannveien 3
3080 Holmestrand

Telefon

Mobiltelefon:481 97 754
Skogstroll:905 79 287
Småtroll:905 65 527

Daglig leder

Turid Stavnes
Tlf:
E-post: fredly@nlmbhg.no