VELKOMMEN TIL FREDLY BARNEHAGE

Fredly barnehage er en 2 avdelings- barnehage. Vi har en småbarnsavdeling for barn fra 1- 2 år, og en stor avdeling for barn fra 3- 6 år. Barnehagen ligger fint til på Gullhaug med kort vei til skogen og fine turområder for barna. Uteområdet til barnehagen er oppgradert med nye lekeapparater. Vi har god plass til lek og moro og fine sykkelstier til barna. Vi har en stor sal i barnehagen som vi benytter som gymsal, felles samlinger, fester og foreldrearrangementer.

Fredly barnehage er knyttet til NLM- barnehagene AS. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager og kristen formålsparagraf, og jobber ut fra Rammeplan for barnehager (2017). NLM- barnehagene drives non- profitt det betyr at ingen tar ut utbytte av driften. Det er totalt 33 barnehager i NLM- barnehagene AS. Fredly barnehage er godkjent for 38 plasser og barna er fordelt på 2 avdelinger. En småbarnsavdeling med barn fra 1-2 år og en storbarnsavdeling fra 3-6 år.