SØKE BARNEHAGEPLASS I FREDLY

Trenger dere barnehageplass? Vi har ledig plass hos oss. Dere er hjertelig velkomne til å besøke oss her i Fredly for å se hvordan vi har det hos oss. Dere kan ta kontakt med styrer Turid Stavnes på mob. 48 19 77 54.

For private og kommunale barnehager har vi felles opptak i Holmestrand kommune.

For å søke kan dere trykke på lenken nedenfor, der kan dere velge hvilken barnehage dere ønsker. 

https://holmestrand.kommune.no/innbyggerhjelpen/barn-unge-og-familie/barnehage/