NYTTIG Å VITE 2020- 2021

NYTTIG Å VITE er et hefte til foreldrene med nyttig informasjon om barnehagen vår. Temaer som tilvenning, bursdager, foreldrebetaling og mye mer.

Se lenken nedenfor.

https://fredly.barnehage.no/File/Getfile/f0e848ff-93c3-4f66-8d9f-77421fd90696

 

 

Fredly barnehage har også en egen facebookside hvor dere kan se bilder fra hverdagen vår.

https://www.facebook.com/Fredlybarnehage/