Planleggingsdager våren 2019

• Onsdag 02.01.19 • Fredag 31.05.19 • Tirsdag 11.06.19. Da er barnehagen stengt