VI HAR NYTT TELEFON NUMMER

Vi har fått nytt telefon nr. til barnehagen vår. Avdeling Skogstroll mobil: 90 57 92 87. Avdeling Småtroll mobil: 90 56 55 27. Kontoret (styrer) mobil: 48 19 77 54.